Skladovací kapacita 106 GWh
Max. vtláčecí výkon 1 722 MWh/den (80 dnů vtláčení dle vtlačné křivky)
Max. těžební výkon 2 238 MWh/den (60 dnů těžby dle těžební křivky)
Produkt měsíční
Skladovací období 21 skladovacích měsíců tzn. 1.7.2019 – 1.4.2021

Podmínky aukce

Ostatní články