Skladovací kapacita 55 GWh
Max. vtláčecí výkon 1 192 MWh/den (60 dnů vtláčení dle vtlačné křivky)
Max. těžební výkon 2 320 MWh/den (30 dnů těžby dle těžební křivky)
Produkt roční
Skladovací období 2 skladovací roky tzn. 1.4.2019 – 1.4.2021

 Podmínky aukce

Ostatní články