Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob.

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 126 707 000
Celkový vtlačný výkon 49 928 742
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 107 190 400
Celkový smluvní vtlačný výkon 49 183 298
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 1 811 945 714
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 6 982 400
Vtlačný výkon 0