Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob.

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 125 831 700
Celkový vtlačný výkon 47 916 844
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 106 315 100
Celkový smluvní vtlačný výkon 47 171 400
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 2 127 792 550
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 1 517 996
Vtlačný výkon 324 000