Zahrnuje plánované navýšení skladovací kapacity virtuálního zásobníku a zvyšování denních vtláčecích a odběrových výkonů

 

Rok Provozní objem
(mil. m3)
Max. smluvní odběrový výkon
mil. m3/den  
Max. smluvní odběrový výkon
MWh/den
Max. smluvní vtlačný výkon
mil. m3/den
Max. smluvní vtlačný výkon
MWh/den
2010 180 6,0  63 744 2,4 25 498
2011 160 4,8 50 995 2,7 28 685
2012 215 7,7 81 805 3,5 37 184
2013 225 8,2 87 117 4,0 42 496
2014 235 8,7 92 429 4,5 47 808
2015 245 9,1 96 678 5,1 54 182
2016 255 10,1 107 111 5,4 57 370
2017 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2018 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2019 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2020 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2021 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2022 280 10,1 107 207 5,4 57 666

pracovní objem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czech