Nabízené služby

  • Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem
  • Měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem

MND Gas Storage nabízí pevnou skladovací kapacitu v transparentních aukcích. Rezervace skladovací kapacity je prováděna v souladu s Energetickým zákonem a následně zejména v souladu s Pravidly trhu a Řádem.. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek účasti v aukci v Aukčním portálu.

Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu, vtláčecího výkonu a těžebního výkonu nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou definovány v dokumentu Podmínky aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro tyto typy smluv:

  • Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na 1 – 5 let.
  • Roční smlouva o uskladňování plynu na novou skladovací kapacitu s pevným výkonem na 1 – 15 let.
  • Měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na 1 – 24 měsíců.

Podrobnosti : viz Řád provozovatele_ZP_MND_Gas_Storage a Aukční podmínky