• Uveden do provozu v roce 2001 s využitím nejmodernějších technologií.
  • V letech 2011 a 2012 proběhlo rozšíření ZP Uhřice o skladovací strukturu Uhřice JIH, čímž došlo k navýšení skladovací kapacity až na 280 mil.m3 a denní odběrový výkon dosáhla 10,1 mil.m3.
  • Kapacita ZP je alokována standardním způsobem prostřednictvím elektronických aukcí v souladu s energetickým zákonem a vyhláškou o pravidlech trhu s energiemi.