Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob.

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 119 990 000
Celkový vtlačný výkon 21 135 343
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 119 990 000
Celkový smluvní vtlačný výkon 21 135 343
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 3 107 671 529
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 69 192 800
Vtlačný výkon 0